Visie en Missie

Positieve Gezondheid

Medicoach onderschrijft de formulering van Positieve Gezondheid als ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’

Deze eigentijdse en grensverleggende omschrijving (Huber, 2011, voor uitleg klik hier) beschouwt gezondheid op een veel meer dynamische manier, dan als een toestand die je wel of niet hebt. Daarbij kan een ieder de verschillende aspecten ook verschillend waarderen.  Zo zal de een sterker geneigd zijn om de lichamelijke kant van gezondheid te willen waarderen, waarbij een ander bijvoorbeeld het aspect van zingeving of mentaal welbevinden meer nadruk geeft.
De verschillende dimensies van Positieve Gezondheid, staan weergegeven in deze afbeelding.

iph-scoringsinstrument-nov-2015

Het belang van deze vernieuwende manier van kijken naar en ervaren van gezondheid is oa. dat gezondheid niet langer is te beschouwen als het resultaat van de afwezigheid van ziekte dan wel van gezondheidsbedreigende oorzaken of omstandigheden (negatieve gezondheid). We zien juist gezondheid veel meer als een dynamisch gegeven of proces: positieve gezondheid als resultaat van het stimuleren van gezondheidsbevorderende oorzaken of omstandigheden (zowel op het werk als in de maatschappij). Dit gaat over het versterken van het vermogen om een veerkrachtig antwoord te hebben op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te kunnen voeren.

 

Duurzame Inzetbaarheid

Naast Positieve Gezondheid is Duurzame Inzetbaarheid volgens de beschrijving van Van der Klink een andere onderlegger voor Medicoach.

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.” (Van der Klink, in opdracht van ZonMw, 2010)

Deze omschrijving van Duurzame Inzetbaarheid voert terug op de Capability Approach van Amartya Sen en Martha Nussbaum.

In deze benadering zijn beide begrippen een sterke aanvulling op elkaar en kunnen zij ook elkaar versterken.

Immers, het geheel is samen te vatten met: In staat zijn en in staat gesteld worden om een eigen regie te voeren bij jouw veerkrachtige antwoord op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van leven en werken. Dit ‘in staat zijn en in staat gesteld worden’ geldt als een dynamisch vermogen, door enerzijds het eigen leer- en ontwikkelingsproces en anderzijds de wisselwerking met de (uitdagende) omgeving, binnen en buiten het werk.

 

Vitaal Ondernemen

De Vitale Organisatie neemt bovenstaande begrippen als belangrijke uitgangspunten voor het realiseren van waardevolle zorg, producten, of diensten, die van meerwaarde zijn voor de klant. Daarbij zien we steeds meer, dat organisaties dit in een 4P-aanpak willen vormgeven (people, planet, profit, purpose). Het is logisch, dat een onderneming winst moet maken om duurzaam te kunnen zijn. Deze winst moet voldoende hoog zijn om ontwikkeling en continuïteit te verzekeren.

Heeft u een vraag?

    (* = altijd invullen)

    Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.