Verzuim en reïntegratie

Voor veel werkgevers vormt verzuim met de bijbehorende thema’s een lastig probleem.

Bent u op zoek naar iemand, die u en uw bedrijf professioneel kan adviseren en begeleiden bij verzuim en reintegratie? Dan bent u bij Medicoach aan het juiste adres.

Medicoach biedt advies en begeleiding bij verzuim en reintegratie. Deze begeleiding vindt plaats aan de hand van met de klant-opdrachtgever overeengekomen maatwerk-afspraken.

 

Eigen verantwoordelijkheid en regie

In Nederland kennen we uitgebreide wetgeving en voorschriften op het gebied van verzuimbegeleiding. Hierdoor lijkt het soms, alsof iedereen in geval van verzuim drukker is met het willen voldoen aan alle regels dan met de vragen:

 • waarom verzuimt de medewerker eigenlijk; wiens keuze is dit?
 • hoe kan ik het herstel en de terugkeer naar werk het beste bevorderen?
 • wat kan ik daarvoor doen en wie heb ik daarbij nodig?

Vaak is de focus bij verzuim gericht op terugdringen van het verzuimpercentage. Kennelijk is verzuim het probleem. Stel jezelf als organisatie eens de vraag: Als het verzuim lager wordt, is het probleem dan opgelost?

In de visie en werkwijze van Medicoach is verzuim niet het probleem zelf. Verzuim staat voor een ander probleem of is een uiting daarvan. Verzuim is het soms directe, soms indirecte en meer complexe resultaat van een of meer factoren.

De onderliggende factoren kunnen er vele zijn:

 • Ziekte of ongeluk – waardoor de persoon verminderd belastbaar is
 • Overbelasting – fysiek, mentaal, sociaal
 • Onderbelasting – gebrek aan uitdaging, verveling
 • Disbalans persoon/werk/prive
 • Mismatch  met de functie – het werk doet een beroep op niet voldoende
 • aanwezige competenties
 • Problemen met de leiding/collega’s/team – sfeer op de afdeling

Wat hierbij nodig is, is een verandering.

Waar een probleem vraagt om een oplossing, vraagt een verandering om een proces, een beweging of een kanteling in manier van naar de situatie kijken. De rol van Medicoach bij verzuimbegeleiding is gericht op het zoveel mogelijk ondersteunen van medewerker en leidinggevende om de eigen verantwoordelijkheid en regie te kunnen behouden. Het is uit onderzoek bekend, dat – naast uiteraard de medewerker zelf – de eigen leidinggevende een cruciale rol vervult bij het voorkomen van verzuim, tijdig signaleren van knelpunten in functioneren, of het bevorderen van terugkeer bij verzuim door in gesprek te blijven over werkmogelijkheden en zo nodig aanpassingen te plegen.
In de meeste situaties van kortdurend tot middellang verzuim (tot maximaal 6 weken) is dit de gebruikelijke manier van effectief omgaan met verzuim.

Als het verzuim toch langer duurt of dreigt te gaan duren, of bij onduidelijk of complex verzuim, is het verstandig om hierbij een deskundig adviseur in te schakelen. Ook dan blijft het aan te bevelen om ook zelf contact te onderhouden, in afstemming met de gekozen adviseur.

Als bedrijfsarts kan ik op verzoek van medewerker en/of leiding met de werknemer in gesprek gaan om na te gaan wat er medisch aan de hand is, welke andere aspecten een rol spelen en welke activiteiten er nodig zijn om tot herstel en werkhervatting te komen.

Hiermee krijgen leidinggevende en medewerker een helder beeld van de mogelijkheden, waarmee zij weer verder kunnen in de reïntegratie. Uiteraard is het ook mogelijk om, wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft, een vervolgafspraak bij de bedrijfsarts te plannen. Bij de maatwerkafspraken rond de verzuimbegeleiding bepalen de direct betrokkenen hoe hierbij de regie en de planning zal verlopen.

Voor de opbouw van het reintegratie-dossier of werkwijze van het UWV bij langdurig verzuim kunt u in eerste instantie terecht bij uw HR-adviseur, of de website van het UWV.

Heeft u een vraag?

  (* = altijd invullen)

  Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.