Organisatie ontwikkeling

Organisaties staan continu voor grote uitdagingen om hun business vitaal te houden en te ontwikkelen. Organisatorische veranderingen, soms gekozen, soms opgedrongen, vragen om veel inventiviteit en inzet van alle betrokkenen. De werknemers zullen en willen steeds langer hun werk op een betekenisvolle wijze vervullen. De stijl van leidinggeven en de manier van werken in teams zijn daarbij van doorslaggevende betekenis voor de ontwikkeling en bloei van de organisatie.

Medicoach adviseert en begeleidt teams in hun samenwerking en ontwikkeling, met behulp van een inspirerende methode. Deze methode biedt zowel voor de persoon als voor de groep vele aanknopingspunten om aan de gewenste organisatie ontwikkeling bij te dragen en vorm te geven.

Een van de uitgangspunten bij deze methode is, dat zelfkennis en herkennen van de ander van groot belang zijn om een succesvol team te vormen. Op deze manier komen mens en organisatie tot bloei.

 

Mens en organisatie tot bloei

Het werken aan een betekenisvolle verandering voor de organisatie begint met een kennismaking, waarbij de bestaande situatie en de gewenste verandering in kaart worden gebracht. Belangrijk daarbij is, om helder te krijgen waar de kracht en energie van de organisatie zit om de gewenste verandering te realiseren. Komt de wil tot veranderen van binnenuit of zijn er redenen van buiten de organisatie die tot verandering aanzetten. Ziet de organisatie de verandering als een waardevolle uitdaging?

Het vertalen van deze verandering naar de gevolgen voor werknemers in termen van nieuwe of gewijzigde competenties en gedrag is een volgende noodzakelijke stap. De methode die Medicoach hierbij kan inzetten maakt voor alle betrokkenen duidelijk welke bestaande gedragsvoorkeuren een ieder hanteert. Doorgaans wordt hiermee ook duidelijk waarom een team functioneert, zoals het in het dagelijks werk gaat.

Via deze methode krijgen alle deelnemers een persoonlijk profiel met feedback. Het team krijgt een groepsprofiel waaruit duidelijk wordt hoe de verschillende deelnemers tov elkaar staan met verschillende accenten in kwaliteiten (diversiteit). Juist in deze diversiteit blijkt veel tot dan toe onbekende en vaak onbenutte kracht te zitten, waaruit een team kan putten in tijden van verandering.

Uit eerdere ervaringen komt naar voren, dat teams beter gaan functioneren en uitdagingen samen actiever oppakken, wanneer de leden beter van de diversiteit binnen het team op de hoogte zijn en elkaar hierom kunnen waarderen.

Als u meer wilt weten hoe u binnen uw organisatie deze ontwikkeling in gang kunt zetten, neem dan gerust contact op voor een kennismakingsgesprek of stel uw vraag via het contactformulier.

Heeft u een vraag?

    (* = altijd invullen)

    Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.